W zakresie rejestracji działalności podejmiemy się następujących czynności:

Rejestracja działalności

  • przygotowania dokumentacji i rejestracji działalności w Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • przygotowania odpowiednich wniosków i rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • wystąpienia z wnioskiem o nadanie numeru REGON,
  • wystąpienia z wnioskiem o nadanie numeru NIP,
  • przygotowania dokumentacji i rejestracji działalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • aktualizacji danych i rejestracji zmian w powyższych przypadkach.

Kancelaria Księgowa K&ESZ Elżbieta Siepkowska

profesjonalne biuro rachunkowe w Warszawie, na Pradze Południe, na Gocławiu: bezproblemowa i ekspresowa rejestracja podmiotów gospodarczych

ul. Horbaczewskiego 5 lok. 49, 03-996 Warszawa (Praga Południe / Gocław)

tel./fax +48 22 672-10-36

e-mail: biuro@kesz.biz

strona www: www.kesz.biz