W zakresie świadczonych przez nas usług kadrowo-płacowych możesz spodziewać się następujących czynności:

Kadry

 • przygotowania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy tj.:
  • umowy o pracę wraz z odpowiednimi załącznikami (np. kwestionariuszami),
  • zmian w umowie o pracę,
  • zakończenia (tj. rozwiązania albo wypowiedzenia) umowy o pracę,
 • prowadzenia akt osobowych pracownika zgodnie z aktualnymi przepisami i zaleceniami,
 • ewidencjonowania i kontrolowania terminarza urlopów (wypoczynkowych, macierzyńskich), zwolnień chorobowych,
 • prowadzenia i kontrolowania terminarza badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • przygotowania dokumentacji dla potrzeb poprawnego naliczenia emerytury (dokumentacji dot. kapitału początkowego),
 • przygotowania regulaminów wewnętrznych pracodawcy wymaganych przez prawo tj.:
  • regulaminu pracy,
  • regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • obsługi spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych tj.:
  • rejestracji pracodawcy w ZUS,
  • rejestracji pracowników w ZUS,
 • sporządzania dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia dla pracowników, w szczególności:
  • kart wynagrodzeń,
  • zaświadczeń o zarobkach,
 • obsługi zatrudnienia dokonywanego na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • obsługi kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Płace

 • sporządzania list płac na podstawie umów o pracę,
 • sporządzania list płac na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • naliczanie wynagrodzeń związanych z zasiadaniem w zarządach i radach nadzorczych,
 • przygotowywania comiesięcznych informacji dla pracowników o naliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS RMUA),
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach pracowników z umów o pracę (PIT-11) i umów cywilno-prawnych (PIT-8B),
 • przygotowywanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R).

Kancelaria Księgowa K&ESZ Elżbieta Siepkowska

profesjonalne biuro rachunkowe w Warszawie, na Pradze Południe, na Gocławiu: fachowa obsługa spraw pracowniczych, terminowe naliczanie list płac

ul. Horbaczewskiego 5 lok. 49, 03-996 Warszawa (Praga Południe / Gocław)

tel./fax +48 22 672-10-36

e-mail: biuro@kesz.biz

strona www: www.kesz.biz