Jesteś tutaj: Strona główna . Oferta . Księgowość

W zakresie świadczonych przez nas usług księgowych mamy przyjemność zaproponować Ci następujący zakres prac:

Księgi handlowe / księgi rachunkowe (pełna / duża księgowość)

Zakres podstawowy

 • przygotowanie zakładowego planu kont uwzględniającego specyfikę działalności i potrzeby sprawozdawcze,
 • bieżące ewidencjonowanie / księgowanie operacji gospodarczych, w szczególności:
  • faktur sprzedaży i zakupu,
  • wyciągów bankowych,
  • uprzednio naliczonych list płac,
  • dokumentów delegacji,
  • uprzednio naliczonych deklaracji podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • ewidencjonowanie / księgowanie środków trwałych oraz bieżące naliczanie amortyzacji,
 • ewidencjonowanie / księgowanie niskocennych składników majątku,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego tj.:
  • bilansu,
  • rachunku wyników,
  • sprawozdania z przepływów pieniężnych (jeżeli jednostka spełnia wymagania ustawy w tym zakresie),
  • zestawienia zmian w kapitale własnym (jeżeli jednostka spełnia wymagania ustawy w tym zakresie),
  • dodatkowych not i objaśnień,
 • obsługa audytu w czasie badania rocznego sprawozdania finansowego,

Usługi dodatkowe

 • uzupełnianie danych i wpisów za poprzednie okresy,
 • pomoc w uzupełnieniu innej dokumentacji,
 • odbiór dokumentacji bezpośrednio od klienta.
 • sprawozdawczość na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego (F-01, F02),
 • sprawozdawczość na potrzeby Narodowego Banku Polskiego,
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej, Udziałowców.

Usługi poza zakresem

Księgi podatkowe - księga przychodów i rozchodów

Zakres podstawowy

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, w szczególności:
  • faktur sprzedaży i zakupu,
  • wyciągów bankowych,
  • uprzednio naliczonych list płac,
  • dokumentów delegacji,
  • uprzednio naliczonych deklaracji podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • ewidencjonowanie / księgowanie środków trwałych oraz bieżące naliczanie amortyzacji,
 • ewidencjonowanie / księgowanie niskocennych składników majątku,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,

Usługi dodatkowe

 • uzupełnianie danych i wpisów w księdze przychodów i rozchodów za poprzednie okresy,
 • pomoc w uzupełnieniu innej dokumentacji,
 • odbiór dokumentacji bezpośrednio od klienta.

Usługi poza zakresem

Księgi podatkowe - ewidencja przychodów

Zakres podstawowy

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, w szczególności:
  • faktur sprzedaży,

Usługi dodatkowe

 • uzupełnianie danych i wpisów za poprzednie okresy,
 • pomoc w uzupełnieniu dokumentacji,
 • odbiór dokumentacji bezpośrednio od klienta.

Usługi poza zakresem

Kancelaria Księgowa K&ESZ Elżbieta Siepkowska

profesjonalne biuro rachunkowe w Warszawie, na Pradze Południe, na Gocławiu: wysokiej jakości usługi księgowe

ul. Horbaczewskiego 5 lok. 49, 03-996 Warszawa (Praga Południe / Gocław)

tel./fax +48 22 672-10-36

e-mail: biuro@kesz.biz

strona www: www.kesz.biz