Dodatkowo możemy zaoferować Ci następujące usługi:

Bank

 • przygotowywanie danych finansowych do wniosków kredytowych,
 • przygotowywanie danych finansowych dla potrzeb udzielonego kredytu,
 • sporządzanie i składanie wniosków o wpis / wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych,
 • sporządzanie i składanie wniosków o wpis / wykreślenie zabezpieczeń z rejestru zastawów.

Rachunkowość zarządcza

 • sporządzanie zestawień finansowych dla potrzeb rachunkowości zarządczej,
 • przygotowywanie zestawień konsolidacyjnych dla spółek matek,
 • wsparcie przy sporządzaniu biznesplanów.

Dotacje i dofinansowanie unijne

 • wsparcie przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie unijne i inne,
 • wsparcie przy sporządzaniu wniosków o dotacje,
 • rozliczanie otrzymanego dofinansowania z projektów UE (Unii Europejskiej),
 • rozliczanie otrzymanych dotacji.

Kancelaria Księgowa K&ESZ Elżbieta Siepkowska

profesjonalne biuro rachunkowe w Warszawie, na Pradze Południe, na Gocławiu: kompetentna obsługa kredytów, rzetelne analizy finansowe, dofinansowanie unijne

ul. Horbaczewskiego 5 lok. 49, 03-996 Warszawa (Praga Południe / Gocław)

tel./fax +48 22 672-10-36

e-mail: biuro@kesz.biz

strona www: www.kesz.biz